Systemtekniker

Lediga 06 november 2018

Slutdatum

19-nov-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Roger Lenffer E-post
Ansök om jobb!

Introduktion

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av

Saab Training & Simulation (T&S) är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi kombinerar olika tekniker som optronik, laserelektronik, bildhantering och mekanik för att konstruera användarvänliga system som har hög träningseffekt

Saab Training & Simulation har ca 470 anställda och vi finns i 12 länder runt om i världen.

Våra värderingar

För det här uppdraget krävs givetvis en matchning mellan krav och kompetens, men det viktigaste för oss är att du är förtrogen med våra värderingar och känner att du delar dem. För oss på Saab Training & Simulation är HUR vi är och agerar minst lika viktigt som VAD vi kan.  Vi inom Saab bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete med focus på hållbarhet samt en säker och trivsam arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och alla anställda är skyldiga att medverka till en bra arbetsmiljö.

Inom Saab jobbar vi med värderingar med fokus på Kunnande, Vilja och Förtroende och det genomsyrar hela vår verksamhet, från rekrytering och utbildning till ledarskap och individuell målsättning för alla medarbetare.

Din nya utmaning

Kunnande

Kunnande i praktiken innebär en stark kunskapstradition kombinerat med kontinuerligt lärande. För den här rollen innebär det att du som sökande behöver ha:

 • Teknisk bakgrund, gärna högskola (IP-nätverk och trådlös kommunikation)
 • Ett starkt intresse för teknologi och felsökning.
 • Analytisk förmåga.
 • Förståelse för andra kulturer
 • Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Vilja

Vilja handlar för oss om inställning, attityd, mod och tillit. För den här rollen innebär det följande:

 • Ett stort personligt engagemang, är pro-aktiv och tar ansvar för dina uppgifter.

 • Ett starkt driv och vilja att hjälpa våra kunder att lösa tekniska utmaningar.

 • En vilja att ständigt förbättra eller föreslå lösningar till vår produktportfölj.

Förtroende

För oss är det viktigt att alla medarbetare känner ett högt förtroende. Ur förtroende växer gemenskap och laganda som gör att vi vågar anta nya utmaningar.

 • Vi har alla gemensamma mål som fokuserar på feedback och teamwork.

 • Du är öppen och ärlig mot medarbetare och våra kunder samt att du litar på andras förmåga

 • I rollen som systemtekniker ser vi att du är strukturerad, vågar ta beslut och tycker om att jobba i team såväl som ensam.

 

Rollen som Systemtekniker

Som Systemtekniker blir du del av ett team som ansvarar för driftsäkerheten i våra system. Du kommer till stor del vara med och supportera kundövningar, demonstrationer och installationer över hela världen. Då du inte reser kommer du jobba i projekt samt vara med i olika systemtester på vårt kontor i Huskvarna. I övrigt kommer ditt arbete bestå av att:

 • Leda fälttekniker på plats under övningar i fält eller hos kund
 • Planera och upprätta kommunikationsplaner för varje genomförandefas av övning
 • Vid behov, utbilda fält tekniker i underhåll och felsökning av våra system
 • Utföra planerat underhåll innan, under och efter övningar
 • Sammanställa övningsdata och teknisk rapport till kund för utvärdering av övning
 • Planera, förbereda och konfigurera system innan kund-demonstrationer
 • Testa och driftsätta kommunikationssystem innan planerad övning
 • Koppla upp, bevaka och ev. felsöka det tekniska systemet under övning
 • Vara teknisk kontaktperson mot kund under övningens alla faser
 •  

Om du har rätt bakgrund och inställning kommer vi säkerställa att du får rätt utbildning som jobbet kräver.

Training Services består av ca 150 medarbetare världen över. Den här är en heltidstjänst baserad i Huskvarna. Tjänsten innebär frekventa internationella resor, ibland med kort varsel, med ca 100-150 resdagar per år.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!