Teamledare/ScrumMaster

Lediga 11 januari 2019

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

03-feb-2019

Plats

Linköping

Kontakt

Kristina Wibäck, Rekryterande chef +46 73 4186194
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Vi söker Teamledare/ScrumMaster till avdelningen R&D Management inom Group ICT, Saabs centrala IT-avdelning. Inom avdelningen jobbar vi, på uppdrag av Saabs enheter/affärsområden, med systemutveckling och förvaltning inom IT-området och mer specifikt inom Research & Development avsnitten. Inom avdelningen arbetar såväl egen personal som konsulter och man nyttjar både strategiska samarbetspartners och leverantörer i uppdragen. Avdelningen har ett 80-tal medarbetare i dagsläget och verksamheten är spridd i Sverige på ett antal Saab-siter.

Avdelningen R&D Management har medarbetare fördelade på 4 sektioner och en stab. Som Teamledare/Scrummaster kommer du att tillhöra sektionen Development Services men få dina uppdrag från hela Saabs IT-område. Inom de operativa delarna har vi en relativt stor andel konsulter och vi har en bra mix av manligt/kvinnligt samt en god åldersspridning.

Din framtida utmaning

Din uppgift som teamledare hos oss på Development Services blir att coacha en grupp utvecklare som jobbar i IT utvecklings projekt antingen ute hos kund eller i inhouse-projekt. Du koordinerar och delegerar arbetsuppgifter inom gruppen och ser till att vi klarar våra kundleveranser enligt en agile approach.

Din roll kommer att variera men blir också mycket vad du gör den till. Den inkluderar coachande, drivande och delegerande, men även inslag av mer administrativ karaktär. Du driver ditt arbete med fokus på effektivitet men också trivsel, då medarbetare som mår bra presterar bra. Vi har alltid högt satta mål men värdesätter starkt personlig utveckling och balans mellan arbete och fritid.

Vi tror att ett väl fungerande team kännetecknas av tre faktorer: välbefinnande i gruppen, samarbetsvinster och adekvata arbetsuppgifter. Som teamledare blir du en nyckelperson för att förverkliga dessa förutsättningar.

Den du är idag

Du har grundläggande kunskaper inom utveckling och goda kunskaper ang agilt arbetssätt. Du har erfarenhet från ledande roller.

Du är genuint intresserad av människor och vill hjälpa individer att växa. Du har ett stort engagemang och har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning. Du är lyhörd och har intresse av att lyssna både till kunden och till din grupp.

I din roll som teamledare är du prestigelös, en god förebild och kan lösa konflikter om de skulle uppstå. Du är lyhörd för alla idéer, traditionella såväl som okonventionella. Detta tror vi är egenskaper som gör dig till en bra teamledare, en person som svetsar samman och hjälper oss att jobba mot våra gemensamma mål.

Du är ingenjör, systemvetare eller motsvarande i botten och utöver din akademiska utbildning har du minst 3 års arbetslivserfarenhet.

Du talar och skriver svenska och engelska utan problem.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!