Utvecklingsingenjör materialteknik

Lediga 10 april 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

20-maj-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Jan Ryden, rekryterande chef +46 31 7949404
Åsa Mårtensson, HR specialist rekrytering +46 10 2165107
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Du blir en viktig pusselbit i gruppen för miljöanalys och provning. Gruppen, som består av drygt 20 personer har ett helhetsgrepp från ax till limpa när det gäller våra produkters miljötålighet. Det innebär att vi kan utföra allt från analyser och forskning på konceptnivå till konstruktionsstöd och provning. Gruppen ingår i Mekanik och Kraftsektionen inom affärsområdet Surface Radars.

Vi täcker teknikområdena EMC, termo, struktur och materialteknik.

Vi tillhandahåller tjänster för systemprodukter på marken, till sjöss och i luften.

Vi samarbetar i huvudsak med vår interna produktutveckling inom Saab Surveillance men kan också samverka med övriga Saab-enheter och externa forskningsinstitut. 

Vi anser att vår kultur-och värdegrund är viktig för affärsområdets framgång och att värdeorden:

Courage, Curiosity, Togetherness, Transparency, Passion och Respect är en naturlig del i vår arbetsmiljö och att de genomsyrar vår verksamhet och hur vi är gentemot varandra.

Din framtida utmaning

Du kommer att tillsammans med övriga specialister inom materialteknik ingå i ett team som självständigt planerar och genomför utvecklingsarbete inom givna ramar. Huvuduppgifterna är t.ex.: 

  • Ta fram material och materialsystem för att möta givna krav
  • Ge konstruktionsinstanserna stöd inom området materialteknik
  • Underhålla vår produktdatabas avseende material
  • Deltaga i interna och externa forskningsprojekt inom området
  • Utföra felutredningar av materialproblem 

Teamet är en strategisk resurs inom Saab och Surface Radars och har ett stort kontaktnät. 

Den du är idag

Din bakgrund är civilingenjör med materialteknisk inriktning från tex materialdesign, maskinteknik, kemi eller teknisk fysik.

Det är en mycket stor fördel om du har kunskap och erfarenhet av konstruktion av kompositmaterial.

För att fungera väl i denna roll behöver du vara van att kommunicera mot olika kontaktytor, både internt och mot externa företag utanför Saab. Även förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska kommer att krävas.

Du är intresserad av att utveckla dig ytterligare inom materialområdet samt att du gillar problemlösning där din kreativa förmåga kommer till användning.

Som person är du van att arbeta självständigt men du behöver även trivas med samarbeten, både inom grupp och med externa parter.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!