Åke Svensson ny chef för Saabs affärsenhet Framtida Produkter och Teknik

Åke Svensson tillträder den 1 november som chef för Saabs affärsenhet Framtida
Produkter och Teknik. Åke kommer närmast från Saab Dynamics, där han arbetar
som projektledare för sjömålsroboten RBS15 Mk3.

Åke Svensson anställdes på Saab 1976 som provningsingenjör på dåvarande Robot-
och Elekroniksektorn. Han medverkade där i utprovningen av RBS15-systemet. Åke
ansvarade senare för mätsystemutvecklingen till bland annat
pansarvärnsgranaten Strix. 1988 tillträdde han tjänsten som chef på kontoret
för Systemintegration och sedan 1994 ansvarar han för vidareutvecklingen av
RBS15 för exportmarknaden. Hans teoretiska bakgrund är teknisk högskola,
Teknisk Fysik och Elektroteknik, i Linköping.

Inom affärsenheten Framtida Produkter och Teknik bedrivs avancerad forskning
och utveckling. Enheten lägger grunden till Saabs framtida produktprogram.

- Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning för mig att få tillträda
den här tjänsten, säger Åke Svensson. Affärsenheten Framtida Produkter och
Teknik med 350 medarbetare har ju en mycket viktig roll, dels för att medverka
till att Gripen vidareutvecklas för Sverige och exportmarknaden, dels för att
säkerställa en framträdande roll för Saab i det internationella samarbetet och
de produkter som kommer efter Gripen.

Åke Svensson efterträder Dan Jangblad, som sedan den 1 juli är verkställande
direktör på Rymdbolaget.

För närmare upplysningar kontakta:
Anna Bowall, tel 013-18 71 56
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=9574

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD