Beslut på extra bolagsstämma att erbjuda konvertibler till anställda i Saab-gruppen

Beslut på extra bolagsstämma att erbjuda konvertibler till anställda i Saab-
gruppen

Vid en extra bolagsstämma i Saab AB onsdagen den 30 september beslutades
om en emission av konvertibla skuldebrev till anställda i Saab-gruppen i Sverige.
Det konvertibla förlagslånet ska uppgå till högst 254 Mkr och löpa från och
med den 4 december 1998 till och med den 30 juli 2004.

- Konvertibelerbjudandet ger våra medarbetare möjlighet att att bli mer
delaktiga i företagets utveckling, sade koncernchef Bengt Halse, i sitt tal på
bolagsstämman. Med delaktighet och delägande följer förhoppnings-vis
engagemang, arbetsglädje och lojalitet, vilket är nödvändigt för att Saab ska
vara framgångsrikt även i framtiden.

Konverteringskursen har tidigare fastställts till 91 kronor. Vid full teckning
och konvertering beräknas emissionen medföra en utspäd-ning om 2,55 procent av
aktiekapitalet och 1,67 procent av röstetalet.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef, 013-187165
Saab AB
Göran Wedholm, Controller Koncernstab 013-187121
Ekonomi, Saab AB
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=11088

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD