Delårsrapport januari - september 1998

DELÅRSRAPPORT
Januari - september 1998


* Resultat efter finansiella poster ökade till 615 (336) Mkr

* Nettoomsättning, exkl regionalflyg, ökade med 3 % till 5.032 (4.864) Mkr.
Gruppen totalt omsatte 5.288 ( 6.201) Mkr.

* Nettovinst 427 (232) Mkr

* Vinst per aktie blev 4,01 kr

* En extra bolagsstämma beslutade den 30:e september att ge ut ett konvertibelt
förlagslån till Gruppens anställda. Lånet har övertecknats.

* En ytterligare order från Aerospatiale på delleveranser till Airbus A340-
500/600, med ett uppskattat ordervärde på ca 300 Mkr, erhölls under kvartalet

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00030/bit0001.doc
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=12283

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD