Konvertibellån till anställda i Saab-gruppen blev övertecknat

Det konvertibla förlagslånet riktat till anställda i Sverige inom Saab-gruppen
övertecknades. Vid teckningstidens utgång den 16 oktober hade, enligt en
preliminär sammanräkning, anmälningar motsvarande ca 316 Mkr kommit in, vilket
motsvarar en överteckning med ca
62 Mkr. Av koncernens 8 000 anställda tecknade sig
48 procent.

Efter beslut på en extra bolagsstämma i september ska det konvertibla
förlagslånet uppgå till högst 254 Mkr och löpa från och med den
4 december 1998 till och med den 30 juli 2004.

Konverteringskursen har fastställts till 91 kronor. Emissionen beräknas
medföra en utspädning om 2,55 procent av aktiekapitalet och
1,67 procent av röstetalet.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Wedholm, Controller Koncernstab Ekonomi, Saab AB013-18 71 21
Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB013-18 71 65
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=12091

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD