Europeisk flygindustri inför 2000-talet

De sex flygindustriföretagen Aerospatiale S.A., British Aerospace plc,
Construcciones Aeronáuticas S.A., Daimler-Benz Aerospace AG, Finmeccania
S.p.A. och Saab AB har idag överlämnat en rapport om den europeiska
flygindustrins framtida strukturering.

Rapporten utgör ett svar på den deklaration som industriministrarna i Sverige,
Spanien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien gjorde i juli 1998, i
vilken industrin i de berörda länderna uppmanades ge sin syn på vilka åtgärder
som kan krävas från regeringarnas sida för att underlätta en
strukturomvandling, samt rapportera sina planer.

Rapporten visar på en samsyn vad gäller behovet av ett nära samarbete inom
flygindustrin. Den innehåller ett ramverk för skapandet av ett framtida
European Aerospace and Defence Company (EADC) men pekar också på ett antal
områden där det krävs ytterligare diskussion. Det finns starka gemensamma
intressen vad gäller den övergripande strategin för att möta konkurrensen på
den internationella marknaden under 2000-talet.

Saab har tidigare deklarerat sin strävan att ta aktiv del i arbetet för en ny
struktur i Europas flygindustri. Medverkan i den gemensamma rapporten är ett
naturligt led i denna strävan.

Nästa steg blir att de berörda regeringarna diskuterar hur ett antal av de
utestående frågorna ska hanteras. Det gäller t ex de statliga intressena och
forskningssamordning.

Saab och de övriga fem företagen kommer att fortsätta diskussionerna kring hur
en framtida omstrukturering av industrin kan förverkligas.

I en kommentar säger Saabs VD Bengt Halse:

- Det är viktigt för Saab att vi deltar i diskussionerna om flygindustrins
framtida struktur.

- Vårt deltagande ligger i linje med vår strävan att spela en aktiv roll i
denna omstrukturering.

- Regeringarnas ställningstagande till rapporten kommer att bli vägledande för
hur vi kan gå vidare.

Bilaga: Flygindustriernas gemensamma pressrelease

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, informationschef
Koncernstab Information Saab AB tfn 013-18 71 65

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1998/11/16/19981116BIT00190/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1998/11/16/19981116BIT00190/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=13283

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF