Hans Robertson lämnar sin VD-roll på Saab Training Systems AB

Hans Robertson, sedan 20 år VD för Saab Training Systems AB, har beslutat sig
för att lämna sin befattning som verkställande direktör för att gå vidare och
utveckla nya idéer.

Hans Robertson har under sin tid som VD byggt upp Saab Training Systems - ett
helägt dotterbolag till Saab AB - till ett världsledande företag inom militär
utbildningsutrustning, specialiserat på lasersimulatorer, grafiska simulatorer
och målutrustning.

Saab och Hans Robertson avser att fortsätta samarbetet i nya former.
Tillsammans ska man bl a satsa på nya tillväxtfokuserade affärsidéer.

- Jag har varit hårt inriktad mot att utveckla den här verksamheten till det
den är idag, och att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av
företaget. Därför känns det spännande att ta tag i och exploatera helt nya
idéer.

- Jag har alltid framhållit för mina medarbetare hur viktiga förändringar är,
och då är det efter 20 år hög tid för en egen radikal förändring, förklarar
Hans Robertson.

Ny verkställande direktör för Saab Training Systems blir Johan Ohlson, idag
ansvarig för företagets inköp och logistik. Han tillträder befattningen den 1
mars 1999.

- Efter att ha arbetat inom Saab Training Systems med utvecklings-, marknads-
och logistikfrågor sedan 1986, med ett års avbrott 1993-1994 för arbetet som
VD på Combitech Innovation, är jag väl förtrogen med företagets verksamhet och
dess kundkrets.

- Mitt och företagets mål blir att tillförsäkra Saab Training Systems en
fortsatt framtid som världsledande leverantör i vår bransch, deklarerar Johan
Ohlson.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Robertson, VD Saab Training Systems AB tel 036 - 38 86 01
Johan Ohlson, tillträdande VD Saab Training Systems AB tel 036 - 38 88 86
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013 - 18 71 65
Per Hoving, Informationschef Saab Training Systems AB tel 036 - 38 87 41

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/01/08/19990108BIT00330/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/01/08/19990108BIT00330/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=15447

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF