Bokslutskommuniké 1998

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998

*Rörelseresultatet uppgick till 875 (-5.316) Mkr
*Nettoresultatet uppgick till 912 (-3.790) Mkr
*Vinst per aktie 8,55 kr
*Nettoomsättningen, exklusive regionalflyg, ökade med 2 procent till 7.539
(7.379) Mkr
*Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, uppgick till 21,4 procent
*Utdelningsförslag 2,00 kr per aktie
*Gripen har utsetts till "preferred supplier" i Sydafrika och kontrakts-
förhandlingar pågår om leverans av 28 Gripen
*Saab noterades på Stockholms fondbörs den 18 juni 1998 och British Aerospace
gick in som ny stor ägare
*Konvertibelt förlagslån uppgående till 254 Mkr riktat till Gruppens
anställda. Lånet övertecknades med 62 Mkr

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00300/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/23/19990223BIT00300/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=18596

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF