Bokslutskommuniké för Saab-gruppen publiceras den 23 februari

Med anledning av att felaktigt datum angivits på vissa håll för publicering av
Saab-gruppens bokslut för 1998 vill vi meddela att bokslutskommunikén
publiceras tisdagen den 23 februari.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/16/19990216BIT00540/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/16/19990216BIT00540/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=17982

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF