Dave Hewitson ny i Saabs ledning

Dave Hewitson, för närvarande verksam inom British Aerospace, har anställts av
Saab AB som Group Senior Vice President och kommer att ingå i den
verkställande ledningen. Utnämningen är ytterligare ett tecken på det nära
partnerskapet mellan de två företagen och speglar också BAe:s 35-procentiga
ägande i Saab.

Dave Hewitson har bred internationell affärserfarenhet och god kunskap om
internationella samarbeten inom aerospace-industrin. Han utsågs 1996 till
direktör för Matra BAe Dynamics UK, då detta engelsk-franska joint venture
bildades och utsågs därefter till Programme Director i det fullt utbyggda och
integrerade Matra BAe Dynamics, där han spelat en ledande roll i
integrationsarbetet.

Dessförinnan har Dave Hewitson innehaft flera ledande befattningar inom
British Aerospace, bl a som projektledare för Al Yamamah-programmet, ett
mångmiljard försvarskontrakt med Saudi Arabien. Dave Hewitson har också från
sin tidigare verksamhet en stor erfarenhet från IT-området.

- Jag är glad över att vi lyckats locka Dave till Saab. Hans bakgrund,
erfarenhet och personlighet blir en stor tillgång, både för Saabs fortsatta
internationalisering och för vårt arbete med rationalisering och
produktivitetshöjning i verksamheten, säger Bengt Halse verkställande direktör
i Saab.

Saab är verksamt främst inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system baserade på sofistikerad
informationsteknologi.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB 013-187165


Fotografi av Dave Hewitson, se http://www.saab.se/media/imagebank.html

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00630/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00630/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=23591

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF