Kommuniké Bolagsstämma 1999-04-27

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma
den 27 april 1999

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2 kr per
aktie. Som avstämningsdag fastställdes fredagen den 30 april 1999. Utdelningen
beräknas sändas ut fredagen den 7 maj 1999.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen fastställdes. Förslaget
föranleddes av de nya bestämmelser i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1
januari.

Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Lars-Erik
Englund, Tony Rice, George Rose, Kevin Smith, Björn Svedberg och Marcus
Wallenberg omvaldes.

Ordinarie revisorerna Gunnar Widhagen och Caj Nackstad omvaldes för en tid av
fyra respektive två år. Även revisorsuppleanterna Björn Fernström och Bo
Ribers omvaldes för en tid av fyra respektive två år.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman
omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB.

Styrelsen

Saab AB

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel 013-187165
Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00800/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00800/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=23622

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF