Saab AB Delårsrapport januari-mars 1999

DELÅRSRAPPORT

Januari - mars 1999* Nettoomsättningen ökade med 10 % till 1.995 (1.817) Mkr.


* Intensifierat utvecklingsarbete på exportversionen av Gripen har planenligt
medfört högre FoU-kostnader.


* Nettovinsten uppgick till 150 (245) Mkr och vinsten per aktie till 1,41
(2,30) kr. Det lägre resultatet beror främst på lägre reavinster och lägre
resultat av engångskaraktär jämfört med det exceptionellt bra första kvartalet
föregående år. Utsikterna för helåret är fortsatt goda.


* Förvärvet av flygplanunderhållsföretaget Nyge Aero stärker Saabs
underhålls- och modifieringsverksamhet.


* Satsning på system för säkrare flyg- och sjöfart genom förvärvet av
GP&C Sweden.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00600/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/27/19990427BIT00600/bit0002.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=23582

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF