Saab förvärvar Nyge Aero

Saab avser att förvärva samtliga aktier i AB Nyge Aero Norden från Industri
Kapital 1989.

Nyge Aero etablerades 1956 och arbetar med underhåll och modifiering av
militära och civila flygplan och helikoptrar samt agenturverksamhet och
målflyg. Företaget har 167 anställda och omsatte 1998 160 MSEK. Verksamheten
bedrivs i Nyköping, Ljungbyhed, Gävle, Luleå och Sandefjorden i Norge.

Förvärvet av Nyge Aero innebär att Saab ytterligare ökar sin aktivitet på
marknaden för underhåll och modifiering av både militära och civila flygplan.

Förvärvet förutsätter Konkurrensverkets godkännande.

Industri Kapital är ett ledande riskkapitalbolag med fokus på Nordeuropa med
ett totalt förvaltat kapital om över 10 miljarder kronor. Sedan 1989 har 28
investeringar genomförts inom skilda branscher. Fondinvesterarna är
huvudsakligen välkända nordiska, europeiska och nordameriakanska
institutionella investerare.

Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och
erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet
anställda ca 8 000.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sundén, verkställande direktör, Nyge Aero tel 0155-771 10,
070-567 4075
Lars Jagerfelt, informationschef, Saab AB tel 013 - 18 71 65
Rolf Forsell, Strategi och affärsutveckling, Saab AB tel 013 - 18 54 97
Björn Savén, verkställande direktör, Industri Kapital tel 08 - 678 95 00
Michael Rosenlew, direktör, Industri Kapital tel 08 - 678 95 00

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/01/19990401BIT00180/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/01/19990401BIT00180/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=21635

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF