Saab Training Systems har tecknat kontrakt med Försvarsdepartementet i Italien

Saab Training Systems AB, Huskvarna, har tecknat kontrakt med det italienska
försvarsdepartmentet omfattande leverans av Saab BT 46 lasersimulatorsystem
och målmateriel för militär utbildning inom armén.

Kontraktet omfattar BT 46 skjut- och stridsträningssimulatorer för stridsvagn
Ariete och Leopard 1A5 samt simulatorer för pansarfordonet Centauro.
Kontraktet omfattar också BT 46 lasermålsystem för jeep samt BT 18 fallmål.
Leverans kommer att ske i början av år 2000.

Italien har, liksom de flesta användare av de tyska Leopard-stridsvagnarna,
valt BT 46 för både taktisk träning och skjutträning.
BT 18 målmateriel, som vanligen används för skarpskjutning, kommer inom det
här kontraktet att förses med lasermålsystem för att möjliggöra en säker
övningsmiljö.

BT 46 lasersimulatorer används bland annat av de svenska, tyska, brittiska och
amerikanska arméerna och har blivit en NATO de facto standard för både taktisk
träning och skjutträning med stridsvagn och pansarvärnsvapen.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel;
lasersimulatorsystem, grafiska simulatorer samt målmateriel. Det är ett helägt
dotterbolag till Saab AB och har 257 anställda. Faktureringen 1998 uppgick
till 621 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ohlson, verkställande direktör, Saab Training Systems AB, tel. 036-38 86

01

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/13/19990413BIT00020/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/13/19990413BIT00020/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=22114

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF