Uppsägningar på Saab

Som en följd av tidigare beslut att upphöra med tillverkningen av
regionalflygplanen Saab 340 och Saab 2000 säger Saab upp 111
verkstadsanställda. Varslet, som lades i september, omfattande 475 personer,
har därmed genom aktiva åtgärder kunnat reduceras väsentligt. Ursprungligen
arbetade drygt 1800 personer inom Saab AB och Saab Aircraft AB med
regionalflyg.

Sedan beslutet om avveckling fattades har en rad insatser genomförts för att
mildra effekterna för de anställda. Drygt 600 medarbetare har fått andra
arbeten inom Saab-gruppen. Ett hundratal har också omskolats eller
vidareutbildats, där Saab t.ex. har initierat omfattande program för
utbildning till systemtekniker, konstruktörer, verktygsmakare och NC-
operatörer.

Kontakter har också förmedlats med andra företag. Ett 20-tal företag har
besökt Saab i detta syfte, besök som i många fall också resulterat i
anställningserbjudanden. Hittills har dessutom ca 200 personer erbjudits och
tackat ja till s.k. äldreavgång.

- Det är naturligtvis tråkigt att vi tvingas säga upp medarbetare, men sett
mot bakgrund av att det ursprungligen rörde sig om drygt 1800 personer som var
i riskzonen, så är det ändå positivt att så många fått nya arbeten eller andra
lösningar, säger Gert Schyborger, VD för Saab Aircraft AB.

Det var den 15 december 1997 som Saabs styrelse beslutade att produktionen av
regionalflygplan skulle upphöra vid mitten av 1999. Avvecklingen av
regionalflygtillverkningen följer uppgjord plan, där den sista stora
leveransen, en Saab 2000 till schweiziska Crossair sker den 29 april.

Saab stärker nu istället den civila sidan i rollen som internationell
samarbetspartner genom att bli leverantör bl a av delsystem till andra
tillverkare av stora passagerarflygplan, t.ex. de världsledande Boeing och
Airbus.

Även dotterbolaget Saab Dynamics AB lämnar idag besked om uppsägningar. 20
verkstadsanställda sägs upp till följd av minskad beläggning på
produktionsavdelningen. För Saab AB som helhet kvarstår också en viss
övertalighet, såväl på verkstads- som tjänstemannasidan, och ytterligare
uppsägningar kan därför inte uteslutas.

För ytterligare information, kontakta:
Gert Schyborger, VD Saab Aircraft AB 013-184050
Anders Annerfalk, Informationschef Saab Aircraft AB 013-182022
Roland Gäreskog, Informationschef Saab Dynamics AB 013-186320
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB 013-187165

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/19/19990419BIT00180/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/19/19990419BIT00180/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=22518

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF