Combitech Traffic Systems får strategisk order i Filippinerna

Combitech Traffic Systems har fått en order på utrustning för vägtullssystem,
värd ca 40 miljoner kronor. Ordern, som är den första upphandlingen hittills
inom sitt slag i Filippinerna, tillsammans med den tidigare erhållna ordern
från Malaysia, befäster Combitech Traffic Systems roll som en ledande aktör i
Sydostasien.

Den filippinska marknaden för vägtullssystem är intressant med tanke på den
svåra trafiksituationen i framförallt Manilla-området. Ordern bygger på ett
långsiktigt arbete i Filippinerna sedan mitten på 90-talet.

- Kunden, Citra Metro Manila Tollways Corporation, är en betydande
vägtullsoperatör i Filippinerna och de har ytterligare tre tullvägs-
koncessioner i och kring Manilla. Citra förväntas göra flera upphandlingar
inom det närmaste året. Det finns ytterligare tre tullvägsoperatörer i
Filippinerna som noggrannt följer vad Citra Metro Manila Tollways Corporation
gör i det här avseendet, säger Combitech´s ansvarige för den Filippinska
marknaden, Johan Frilund.

Den nu aktuella ordern består initialt av leverans av ca 100.000
fordonsenheter och ett 100-tal system för vägsides-stationer.

Systemen marknadsförs under varumärket PREMID, och har idag beställts för
elektronisk avgiftsupptagning i 14 länder. Med nuvarande installationer och
order på system kommer över 1,5 miljoner bilförare, vars bilar utrustats med
en s.k. transponder från Combitech Traffic Systems, att kunna betala sin
vägtull på ett bekvämt och säkert sätt i 1.500 automatiska tull-filer.


Combitech är ett affärsområde inom Saab AB och består av högteknologiska
företag som verkar inom internationella nischer. Samtliga enheter bygger
tekniskt sin verksamhet på sensor-,
elektronik-, dator- eller systemkompetens.

Combitech har ca 800 medarbetare, varav hälften är ingenjörer, och har en
omsättning på ca 1 miljard kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Frilund,
affärsområdeschef Combitech Traffic Systems Malaysia, tel 036-19 48 19
Jan Svedevall, Informationschef Combitech Traffic Systems, tel 036-19 48 75

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00130/bit0001.pdf
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00130/bit0002.doc
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=24530

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF
MSWORD