Saab omstrukturerar Combitech

Omstruktureringen av Combitech fortsätter - närmast genom avyttring av
ytterligare några bolag inom affärsområdet. Försäljningen är ett led i Saabs
renodling och strategin att realisera värden i civila tillämpningar av idéer
från Saabs militära program. I samband med detta omstruktureras ledningen av
denna utvecklingsverksamhet.

I affärsområdet Combitech bedrivs utveckling av civila tillämpningar av idéer
från Saabs militära program. Dessa kan avyttras eller noteras när det är
möjligt att realisera värdet för Saab eller när de inte längre kan dra fördel
av att tillhöra Saab.

Osterman Helicoptermätning AB, som startade Survey Systems tillsammans med
Saab, har övertagit hela bolaget och satsar på en utökad verksamhet inom
tjänsteförsäljning av topografiska mätningar.

OEM Industrial Components AB har undertecknat en avsiktsförklaring att
förvärva Pronesto. Syftet med förvärvet är att komplettera utbudet av
produkter inom radio och telecom.

Det börsnoterade norska elektronikföretaget Kitron ASA har undertecknat en
avsiktsförklaring att förvärva Combitech Electronics. Kitron avser att göra
Electronics till centrum för sin svenska satsning på avancerad elektronik.

Som redan tidigare nämnts pågår diskussioner om Combitech Traffic Systems
framtida struktur. Företaget deltar i installationen av världens första s.k.
free-flow vägtullsystem i Melbourne, Australien.

Utvecklingen av nya tillämpningar av idéer från Saabs militära program samt
affärsområdets administration kommer i fortsättningen att ledas från
Linköping, där Saab har huvuddelen av sin forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Därmed flyttas arbetet att söka idéer närmare de
verksamheter som i huvudsak genererar dem. Detta arbete kommer att ledas av Bo
Wass, ansvarig för utveckling av nya civila affärsidéer. Gert Schyborger i
Saabs verkställande ledning går in som styrelseordförande i (de flesta)
kvarvarande Combitech-bolagen.
En ny satsning görs inom GP&C, ett satellitnavigeringssystem för säkrare luft-
och sjöfart, ett område där Saab Dynamics tidigare varit verksamt. Satsningen
sker inom ramen för ett joint venture med Celcius.

I och med detta lämnar Combitechs affärsområdeschef Jan Carlson Saab för nya
uppgifter inom Autoliv.

- De avyttringar och förvärv som nu görs är ett uttryck för vår strävan att
renodla verksamheten samtidigt som vi avser att växa inom områden som
naturligt gränsar till våra nuvarande kärnområden. Jan har nu genomfört en
stor del av den omstrukturering han hade till uppgift att åstadkomma, säger VD
Bengt Halse.

- Jag är nöjd med att kunna placera de avyttrade bolagen i miljöer där de har
stora möjligheter att utvecklas inom sina verksamhetsnischer. Idén att
exploatera ny teknik känns rätt, säger Jan Carlson.

De övriga Combitech-bolagen Saab Marine Electronics, Combitech Network,
Combitech Software samt nya GP&C Sweden berörs inte av omstruktureringen.

Saab Combitech har totalt ca 850 anställda och omsatte 1998 knappt 1,1
miljarder kronor.

Combitech Electronics AB har 160 anställda och omsatte 1998 ca 200 miljoner
kronor. Kitron är just nu i fusion med norska Alphatron och dessa båda bolag
har tillsammans ca 750 anställda och omsatte 1998 ca 720 miljoner norska
kronor.

Pronesto AB har 22 anställda och omsatte 1998 ca 75 miljoner kronor. OEM
International har ca 570 anställda och omsatte 1998 ca 1,4 miljarder kronor.


Saab Survey System AB har 6 anställda och omsatte 1998 ca 2 miljoner kronor.
Osterman Helicoptermätning har ca 40 anställda och omsatte under 1998 ca 60
miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel 013-18 71 65
Jan Carlson, Affärsområdeschef Saab Combitech tel 036-19 42 15
Anders Jonzon, Informationschef, Saab Combitech tel 036-19 40 15

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00110/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00110/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=24691

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF