Obemannade Flygplan kan bli komplement till Gripen

i framtiden

Affärsområde Framtida Produkter och Teknik på Saab driver för närvarande
studier i syfte att utveckla obemannade flygplan. Funderingar kring att ta
fram förarlösa flygplan har funnits länge. Under slutet av 90-talet har
arbetet startat på allvar med att ta fram demonstratorer av teknik för
obemannade flygfarkoster, som på sikt skulle kunna fungera som ett komplement
till dagens bemannade flygplan.

Övergången från bemannade flygplan till obemannade ger ett antal nya
förutsättningar för hur ett flygplan konstrueras och produceras.
Förutsättningarna för operationer i kontrollerat luftrum och under olika
taktiska förhållanden ändras också när piloten ersätts med tekniska
styrsystem. Utvecklingen av obemannade flygplan sker därför i olika steg.
Innan det förarlösa flygplanet introduceras tas teknik- och
konceptdemonstratorer fram. Dessa testar bland annat nya doktriner, ett nytt
regelverk behöver utarbetas. I demonstratorerna provas också en ny
organisation för drift och underhåll och länkar mellan mark och flygplan
dimensioneras.

Affärsområde Framtida Produkter och Teknik har studerat flera olika koncept.

De studier som bedrivs just nu i syfte att förbereda en utveckling av de
autonoma flygplanen är t.ex. bildbehandling, målidentifiering och beslutsstöd.
I dessa studier samverkar Saab med KTH i Stockholm och Linköpings Tekniska
Högskola.


Inom ramen för Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram (NFFP) genomförs ett
projekt som kallas NFFP 272 UAV-konfigurationer. UAV står för Unmanned Aerial
Vehicle och projektet syftar till att öka kunskapen om obemannade flygplan.
Projektet har inriktats mot projektera en UAV för markattack mot kraftigt
försvarade mål. En del av de krav som ska uppfyllas är låg seriekostnad och
låg signatur. Arbetet genomförs tillsammans med Flygtekniska Försöksanstalten
(FFA) Ericsson Saab Avionics och Saab Dynamics. Projektet har pågått några år
och är hittills framgångsrikt. Kostnad och signaturresultat har presenterats
som planerat. Vindtunnelprov har genomförts på FFA under våren.

De obemannade flygplanen ska som huvudsaklig uppgift kunna utföra
spaningsuppdrag och göra vapeninsatser. Idag när det är det tekniskt möjligt
att tillverka och flyga autonoma obemannade flygfarkoster är det ett naturligt
steg för Affärsenhet Framtida Produkter och Teknik på Saab att driva denna
utveckling framåt.

Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och
erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet
anställda ca 8 000.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Aktö, informatör,
tel: 013-18 30 76
mobil: 070-565 99 52
e-mail: marie.akto@saab.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00010/bit0001.pdf
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00010/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=26595

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF
PDF