Mer än 50 000 passagerare vid Linköpings Flygplats under första halvåret

Under januari till juni 1999 flög 53 382 passagerare till och från Linköpings
Flygplats, vilket är en ökning med 17% jämfört med samma tid 1998. På linjen
Linköping-Köpenhamn har antalet passagerare ökat mest.
- Med sikte på minst 100 000 resenärer under 1999 arbetar vi målmedvetet för
att stärka flygplatsens konkurrenskraft ytterligare, säger Lisa Kasselstrand,
marknadsansvarig på Linköpings Flygplats.

Under de sex första månaderna 1999 reste drygt 26.300 passagerare med
Köpenhamnslinjen, vilket innebär en ökning med 28% jämfört med samma
tidsperiod 1998. På linjen Linköping-Stockholm/Arlanda reste ca 19.000
passagerare, vilket är en ökning med 8% från föregående år och på linjen
Norrköping-Linköping-Göteborg ökade antalet passagerare med 5%.

På Saabs interna företagslinje Linköping-Humberside-Warton har
passagerarantalet ökat med 15% till ca 4.500 resenärer under de sex första
månaderna 1999.

Tax-Free försäljningen på Linköpings flygplats har ökat markant, närmare
bestämt med 48% under januari-juni 1999.
- Detta är en följd av det ökade passagerarantalet. Men speciellt under de
senaste månaderna har resenärerna köpt full ranson, som en följd av att Tax-
Freeförsäljningen inom EU avvecklades vid halvårsskiftet, berättar stf
flygplatschef Birgitta Alm.

Linköpings flygplats har som huvudman Saab AB och är med sina ca 30 000
starter och landningar en av Sveriges mest trafikerade flygplatser.

Förutom Linjefarten utförs prov- och kontrollflygningar av militära och civila
flygplan. Linköpings flygklubb är en av de största i landet.

Linjefarten på Linköpings Flygplats bedrivs av Skyways till Stockholm och
Köpenhamn samt med Air Express till Göteborg.

Skyways flyger med Saab 340 för 33 passagerare och Fokker 50 för 50
passagerare. Air Express flyger med Beach 1900 C för 19 passagerare.
Flygplatsen trafikeras också av BAe 146 på en intern företagslinje.
Flygplantyperna är världsledande i sina storleksklasser.

Önskas ytterligare information, kontakta:

Birgitta Alm, stf. flygplatschef, tel 013-18 10 36 (birgitta.alm@saab.se)
Lisa Kasselstrand, marknadsansvarig, tel 013-18 27 93
(lisa.kasselstrand@saab.se)

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/07/06/19990706BIT00490/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/07/06/19990706BIT00490/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=28983

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF