Saab förvärvar Barracuda Technologies

Saab förvärvar samtliga aktier i Barracuda Technologies AB
från Hägglunds Vehicle AB

Barracuda Technologies utvecklar, producerar och marknadsför produkter och
tjänster för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning.
Företaget, med kunder och representation i ett 40-tal länder, är världsledande
i branschen.

Barracuda Technologies har sitt säte i Gamleby och dotterbolag i Australien,
Canada, Frankrike och Indien. Antalet anställda är 100. Köpeskillingen är
70 MSEK.

- Genom förvärvet tillförs Saab-gruppen viktig kompetens inom
motmedelsteknologin. Saab stärker därmed sin position inom detta område, säger
Per Erlandsson, ansvarig inom Saab.

Förvärvet av Barracuda Technologies är ett led i en allt tydligare fokusering
inom Saab-gruppen, där målet är att skapa en väl sammanhållen företagsgrupp.

- Med Saab som ny ägare får vi en möjlighet till global samverkan såväl
teknologiskt som kommersiellt, vilket är betydelsefullt för nästa fas i vår
utveckling. Samgåendet säkerställer också att unik kompetens stannar inom
landet, säger Göte Nilsson, VD för Barracuda Technologies.

Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och
erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet
anställda ca 8 000.

Förvärvet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna.

För ytterligare information, kontakta:
Per Erlandsson, chef Koncernstab Juridik tel 013 - 18 71 90
Lars Jagerfelt, informationschef, Saab AB tel 013 - 18 71 65
Göte Nilsson, VD, Barracuda Technologies ABtel 0493 - 148 12
Bibbi Johansson, PR chef, Barracuda Technologies AB tel 0493 - 148 11

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/07/02/19990702BIT00110/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/07/02/19990702BIT00110/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=28737

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF