Ericsson Saab Avionics får beställning på försvarsgemsam teknikutveckling

Ericsson Saab Avionics får beställning på försvarsgemensam teknikutveckling

Ericsson Saab Avionics har av Försvarets materielverk (FMV) fått en
beställning omfattande ett försvarsgemensamt definitions- och utvecklings-
arbete inom telekrigområdet. Arbetet omfattar även utarbetande av en funk-
tionsmodell och medverkan i provverksamhet.

Beställningssumman, för denna inledande fas, uppgår till 60 miljoner kronor.

Utvecklingsarbetet, som går under projektnamnet ÖSTEN, har som främsta syfte
att skapa en teknisk bas för framtida kostnadseffektiva tillämpningar inom
området störteknik.

Arbetet skall bilda grunden för en utveckling av modulärt byggda
telekrigsystem som uppfyller kraven enligt Försvarsmaktens nya doktrin, som i
ett längre perspektiv bygger på anpassning och återtagning.

Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Ericsson och Saab och är den
ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Här ingår bl.a.
presentationssystemet EP-17 och telekrigsystemet EWS-39.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Olsson, informationschef Ericsson Saab Avionics AB, Kista.
Tel. 08-757 03 83. Fax. 08-752 89 84.
E-post: lars.olsson@esavionics.se
Webb-plats: www.esavionics.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/20/19990820BIT00440/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/20/19990820BIT00440/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=31705

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF