Hans Almér ny VD på Saab Aircraft AB

Hans Almér ny VD för Saab Aircraft AB

Saab Aircraft AB, som tidigare tillverkade regionalflygplanen Saab 340 och
Saab 2000, har från den 1 augusti 1999 ombildats till ett renodlat
kundstödsföretag. Till ny VD för Saab Aircraft AB har utsetts Hans Almér, som
tidigare ansvarade för kundstödsverksamheten inom Saab Aircraft AB, Customer
Support Organization. Hans Almér efterträder Gert Schyborger, som utsetts till
Group Senior Vice President i Saab AB samt styrelseordförande i Saab Aircraft
AB och Saab Aircraft Leasing AB.

- Saab Aircraft AB har gått in i en ny fas, där det dels gäller att
vidmakthålla det goda rykte som våra flygplan har på marknaden, dels att hålla
värdet uppe på dem, av den enkla anledningen att mer än hälften - lite drygt
300 stycken - ingår i den leasingportfölj som förvaltas av Saab genom
dotterbolaget Saab Aircraft Leasing, säger Hans Almér i en kommentar.

Saab Aircraft AB svarar för stöd och service åt operatörer av Saab 340 och
Saab 2000-flygplan. I egenskap av typcertifikatinnehavare ansvarar företaget
även för fortsatt luftvärdighet hos flygplanen. Förutom sedvanligt stöd i form
av reservdelar, fältrepresentanter, utbildning och manualer etc., finns också
kapacitet för att utveckla nya optioner och modifieringar, liksom verkstads-
kapacitet med så kallat JAR 145-godkännande.

Antalet anställda är drygt 400, varav ca 320 i Linköping och ett sjuttiotal
vid dotterbolaget Saab Aircraft of America, Inc.(SAAI) i Washington, D.C.,
USA, som svarar för kundstöd till operatörerna i Nord- och Sydamerika.
Dessutom finns fältrepresentanter hos ett antal kunder. Reservdelslager är
utplacerade på strategiska punkter i Europa, USA, Asien och Australien. Saab
Aircraft of America, Inc. ingår i kundstödsorganisationen, men är en egen
juridisk enhet och har som sådan en egen VD, Marlin "Marty" Schultz, som
rapporterar till Hans Almér.

Det "nya" Saab Aircraft AB samt Saab Aircraft Leasing AB bildar, tillsammans
med enheten Samarbetsprogram, affärsområdet Commercial Aircraft inom Saab-
gruppen.

Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och
erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet
anställda ca 8 000.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Hans Almér, VD Saab Aircraft AB 013-18 26 15
Anders Annerfalk, bitr informationschef Saab AB 013-18 20 22

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/13/19990813BIT00030/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/13/19990813BIT00030/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=30910

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF