Saab Training Systems tecknar kontrakt med Försvarsdepartementet i Österrike

Saab Training Systems AB, Huskvarna, har tecknat ett kontrakt på 63 MSEK med
Österrikes Försvarsdepartement om leverans av Saab lasersimulatorsystem för
utbildning inom armén.

Kontraktet omfattar leverans av ett stort antal infanterisimulatorsystem, för
stridsträning, bestående av BT 47 eldhandvapensimulator och BT 46 manburet
målsystem. Kontraktet vanns i internationell konkurrens efter omfattande
försök och utvärderingar. Leverans kommer att ske andra halvåret år 2000.

Liksom de flesta användare av Leopard stridsvagnar har Österrike redan
tidigare valt att använda Saab BT 46 simulatorsystem för skjut- och
stridsövningar. Dessa system kommer att levereras under andra halvåret 1999.

BT 46 lasersimulatorer används bl.a. av den svenska, tyska, brittiska och
amerikanska armén och har blivit NATO de facto standard vad gäller skjut- och
stridsutbildning för stridsvagn och pansarvärnsvapen.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel;
lasersimulatorsystem, grafiska simulatorer samt målmateriel. Det är ett helägt
dotterbolag till Saab AB och har 260 anställda. Faktureringen 1998 uppgick
till 621 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ohlson, VD, Saab Training Systems AB, tel. 036-38 86 01
Hans Standar, Marknadsdirektör, Saab Training Systems AB, tel. 036-36 38 87
Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel. 013-18 71 65

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00160/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00160/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=31498

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF