Combitech Traffic Systems har fått order på ytterligare ett bro-tullsystem

Combitech Traffic Systems levererar under hösten utrustning för det
elektroniska vägtullssystem som installeras bl.a. på Bosporenbroarna i
Istanbul, Turkiet. Hittills erhållna order värderas till runt 30 miljoner
kronor

Affären kommer efter en längre tids upphandlingar och tester efter vilka
Combitech Traffic Systems utvalts av kunden, det turkiska vägverket (KGM), som
leverantör. KGM förväntar sig en märkbar reduktion av de trafikstockningar som
idag bildas vid stationerna, som hittills varit helt baserade på manuell
hantering av tullavgifter. Systemen skall installeras på de två broarna över
Bosporen i Istanbul såväl som på de större motorvägarna runt staden.

Det elektroniska systemet använder sig av en s.k. transponder som monteras i
bilen och därigenom identifierar föraren, varefter betalningen sker genom att
förarens bankkonto belastas vid varje passage. Det är också fullt möjligt att
lagra elektroniska "polletter" i transpondern och därigenom skapa ett system
som bevarar anonymiteten hos den betalande. Det levererade systemet följer den
CEN-standard som blir alltmer dominerande på världsmarknaden.

Den nu aktuella ordern består initialt av leverans av runt 100 000
fordonsenheter och ett 40-tal system för vägsidesstationer.

Combitech Traffic Systems ingår i Saab-gruppen och är ett världsledande
företag inom konstruktion, tillverkning och försäljning av system för
elektronisk upptagning av vägtullar. Systemen marknadsförs under varumärket
®
PREMID , och har idag installerats och beställts för elektronisk
avgiftsupptagning i över 1500 automatiska tull-filer av 1,7 miljoner bilar i
16 länder.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Svedevall, Informationschef Combitech Traffic Systems tel: 036 194875

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00300/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00300/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=34027

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF