Combitech Traffic Systems valda för tullsystem på Öresundsbron

Combitech Traffic System valda för tullsystem på Öresundsbron

Combitech Traffic Systems har fått en order på utrustning för det
vägtullssystem som skall installeras på Öresundsbron. Ordern värderas till
över 25 miljoner kronor i sin inledande fas och befäster Combitech Traffics
ledande roll som leverantör av utrustning och system för elektronisk
vägtullsupptagning

Affären kommer som en fortsättning på det system som Combitech Traffic Systems
levererat och som sedan länge finns installerat på Stora Bält-bron i Danmark.
Ett grundkrav i upphandlingen har varit att systemen på de båda broarna skall
vara interoperabla, d v s man skall som bilist kunna använda samma utrustning
i bilen för att betala. Detta säkerställts genom att välja system som följer
den CEN-standard som blir alltmer dominerande på världsmarknaden.

- Vi är naturligtvis mycket nöjda över att Öresundskonsortiet valde oss som
leverantör för det elektroniska tullsystemet. De bilister som väljer att förse
sitt fordon med en transponder, kommer att kunna passera tullstationen på
Lernacken på ett bekvämt och säkert sätt utan att behöva stanna. Tanken är att
samma fordonsenhet skall kunna användas även på Stora Bält- bron. Nu behövs
inga onödiga stopp på vägen till kontinenten! säger Combitechs ansvarige för
projektet, Anders Dahlbäck.

Den nu aktuella ordern består initialt av leverans av runt 100 000
fordonsenheter och 6 system för vägsidesstationer.

Combitech Traffic Systems ingår i Saab-gruppen och är ett världsledande
företag inom konstruktion, tillverkning och försäljning av system för
elektronisk upptagning av vägtullar. Systemen marknadsförs under varumärket
PREMID®, och har idag installerats och beställts för elektronisk
avgiftsupptagning i över 1500 automatiska tull-filer av 1,7 miljoner bilar i
16 länder.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Dahlbäck, Area Manager, Combitech Traffic Systems tel: 036 194332
Jan Svedevall, Informationschef Combitech Traffic Systems tel: 036 194875

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00010/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=32891

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF