Gripen, Hawk och Sydafrika

Den sydafrikanske försvarsministern Patrick Lekota har idag bekräftat
regeringens avsikt att fullfölja hela flygplansaffären med 28 Gripen och 24
Hawk.

I paketet med 28 Gripen och 24 Hawk, totalt värderat till ca 22 mdr SEK, har
den sydafrikanska regeringen ställt krav på offset med syfte att åstadkomma
tillväxt i den sydafrikanska ekonomin. Saab och British Aerospace har
gemensamt åtagit sig att genomföra projekt för industriell tillväxt
motsvarande ca 60 mdr SEK under 11 år.

Tillväxten genereras genom affärsprojekt som baseras på normala
lönsamhetskrav. Saab-BAe har identifierat ett 100-tal sådana som är i olika
faser. I offerten exemplifieras detta av 17 sådana projekt. Dessa projekt
bygger på normala marknadsekonomiska lönsamhetskrav och kan därför stå på egna
ben. Om projekten av någon anledning inte bär, dvs inte blir lönsamma, kommer
de att ersättas med och kompletteras av andra projekt.

Den ekonomiska tillväxten värderas med utgångspunkt från tre parametrar, vilka
är ökning i inhemsk försäljning, ökning av export och investeringar.
Saab och British Aerospace roll i dessa affärer är att vara katalysator,
identifiera och förverkliga nya affärsmöjligheter till gagn för den
sydafrikanska ekonomin och de deltagande företagen.

För mer information kontakta: Informationsdirektör Jan Ahlgren, Saab AB
Gripen, tel: 013-18 39 07. Fax: 013-18 54 27 eller email coms@saab.se.
Foto på Gripen finns på Internet www.gripen.se.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00390/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00390/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=34039

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF