Fler flyger från Linköping

- 23% ökning till Köpenhamn

Under perioden januari - september 1999 reste 72 873 passagerare till och från
Linköpings Flygplats, vilket är en ökning med drygt 10 000 resenärer (16 %)
jämfört med samma tid 1998. På linjen Linköping-Köpenhamn har antalet
passagerare ökat mest.

Under de nio första månaderna 1999 reste drygt 36 000 passagerare med
Köpenhamns-linjen, vilket innebär en ökning med 23 % jämfört med samma
tidsperiod 1998. På linjen Linköping-Stockholm/Arlanda reste ca 25 000
passagerare, vilket är en ökning med 12 % från föregående år och på linjen
Norrköping-Linköping-Göteborg ökade antalet passagerare med 8 %.

- Linköpings Flygplats är en av de snabbast växande i landet och den stora
ökningen av antalet passagerare på flygplatsen gör att vi kommer att få ett
stort behov av att bygga ut flygterminalen, säger flygplatschef Björn
Dahlström.

Linköpings Flygplats har en mer positiv utveckling på såväl inrikes- som
utrikestrafiken än Luftfartsverkets flygplatser i Sverige, där inrikestrafiken
har ökat med 5% och utrikestrafiken med 6% (jan-aug). Motsvarande siffror för
Linköpings Flygplats är +11 % och +21 %.

- Det är mycket glädjande - och imponerade - att Linköpings Flygplats har en
så stark tillväxt, säger Linköpings Kommuns näringslivschef Ronny Mårtensson,
och fortsätter:

- I Linköping är den absoluta huvuddelen av passagerarna affärsresenärer
vilket pekar på att Linköpings näringsliv fortsätter att utvecklas mycket bra,
samtidigt som det också understryker vikten av att vi har bra flygförbindelser
mellan Linköping och omvärlden.

Den kraftiga ökningen av antalet passagerare innebär att det är trångt på
Linköpings Flygplats. Terminalen byggdes 1987, då dimensionerad för mindre
flygplan än de som idag trafikerar flygplatsen. Detta gör att
kapacitetsproblem uppstår vid vissa avgångar och ankomster. Hela terminalen
lider av utrymmesbrist, både för ankommande och avgående passagerare.

- En utbyggnad av terminalen är en nödvändighet för alla passagerares bästa,
och planeringen för en utbyggnad har redan påbörjats, säger Björn Dahlström.

Linköpings flygplats har som huvudman Saab AB och är med sina ca 27 000
starter och landningar per år en av Sveriges mest trafikerade flygplatser.

Förutom linjefarten utförs prov- och kontrollflygningar av militära flygplan.
Linjefarten på Linköpings Flygplats bedrivs av Skyways till Stockholm med 33-
sitsiga Saab 340 och till Köpenhamn med 50-sitsiga Fokker 50 samt med Air
Express med 19-sitsiga Beech 1900 C till Göteborg.

Önskas ytterligare information, kontakta:
Björn Dahlström, flygplatschef tel 013-18 10 37
(bjorn.dahlstrom@saab.se)

Lisa Kasselstrand, marknadsansvarig tel 013-18 27 93
(lisa.kasselstrand@saab.se)

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/08/19991008BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/08/19991008BIT00050/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=36161

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF