Saabs andel i SPPs överskott

Saab har idag fått information om att koncernen totalt kommer att erhålla 372
miljoner kronor i företagsanknutna medel från SPP.

Enligt tidigare besked från SPP kommer beloppet att utbetalas kontant till
Saab, eftersom Saab under andra halvåret 1998 gjorde amorteringar av
pensionsskulden samt avtalspensioneringar till ett högre belopp. Saab
förväntar att utbetalningen kommer att ske nästa år. SPP har dock i dagens
meddelande inte angett tidpunkten för utbetalningen. Ränta utgår inte på
beloppet intill dess att utbetalning sker.

Av beloppet kommer 349 miljoner kronor att redovisas som intäkt i rörelsen
under tredje kvartalet till sitt nominella belopp.
Resterande 23 miljoner kronor justerar goodwill avseende förvärvade företag
under 1999.

Beloppet 349 miljoner kronor motsvarar 2,36 kronor per aktie efter skatt.

Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby,
Investor Relations, Koncernstab Ekonomi tel 013 - 18 71 25

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/26/19991026BIT00550/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/26/19991026BIT00550/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=38243

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF