Avtal om varnings- och motmedelssystem till JAS 39 Gripen

Avtal om varnings- och
motmedelssystem till JAS 39 Gripen

FMV (Försvarets materielverk) har tecknat avtal med Saab AB om varnings- och
motmedelssystem till JAS 39 Gripen. Ordersumman är på 1,2 miljarder kronor.

Systemet, som finns med i ÖB:s materielplan, omfattar radarvarnare och
störsändare. Systemet har stora likheter med det system, som erbjuds till
Gripen på export.

Ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av
projektledaren överingenjör Roland Albinsson (tel 08-782 45 19) eller
informationschef Lars Wigert (tel 08-782 63 85).

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00380/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00380/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=41735

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF