Saab avyttrar fastigheten i Malmö

Saab avyttrar den före detta flygplanfabriken i Västra Hamnen i Malmö. Köpare
är Midroc, ett företag med verksamhet i bl a fastighets- och
entreprenadbranschen. Köpeskillingen uppgår till 68 MKR.

Midroc har samtidigt tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Flextronics
International, ett globalt elektronikföretag som i delar av den före detta
Saab-fastigheten kommer att bedriva sin Malmö-verksamhet.
I fastigheten finns sedan tidigare bl a Turbec, ett företag gemensamt ägt av
Volvo och ABB. Turbec avser också att expandera sin verksamhet i fastigheten.

- Midroc är ett expanderande företag med affärsidén att utveckla fastigheter.
Den här affären bidrar, som jag ser det, till den fortsatta positiva
utvecklingen av det lokala näringslivet i Västra Hamnen i Malmö, säger Jan
Eric Johansson, chef för Anläggningar och Logistik inom Saab AB.

Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Eric Johansson, Anläggningar och Logistik , Saab AB tel 013-18 15
48

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00210/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00210/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=39134

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF