Saab Ericsson Avionics får beställning på datorer till JAS 39 Gripen värd 180 Mkr

Ericsson Saab Avionics får beställning på datorer till JAS 39 Gripen värd 180
Mkr

Ericsson Saab Avionics AB har av Saab AB i Linköping fått en beställning på
elektronikenheter till delserie 3 av JAS 39 Gripen till ett värde av 180
miljoner kronor.

Beställningen inkluderar dels tre manöverenheter i cockpit, dels två
anpassningsdatorer och omfattar såväl utveckling som serietillverkning.

Manöverenheterna används av piloten för att mata in information och styra
olika funktioner i flygplanets elektroniksystem och för att ge piloten
information.

Anpassningsdatorerna utgör länkar mellan flygplanets sensorer, vapen,
grundflygplansystem och elektroniksystem.

Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Ericsson och Saab och är den
ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Olsson, informationschef Ericsson Saab Avionics AB, Kista.
Tel. 08-757 03 83. Fax. 08-752 89 84.
E-post: lars.olsson@esavionics.se
Webb-plats: www.esavionics.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00310/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00310/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=41714

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF