Saab öppnar teknikkontor i Boston och blir medlem i MITs medialab

Saab öppnar teknikkontor i Boston och blir medlem i MITs Medialab

Saab etablerar i november ett teknikkontor i Cambridge/Boston med närhet till
Massachussetts Institute of Technology, MIT. Kontoret ska göra det möjligt för
enheter och bolag inom Saab-gruppen att få tillgång till ny teknologi, skapa
nätverk bland amerikanska hightech företag och finna nya samarbeten. Saab blir
samtidigt konsortiemedlem i MITs Medialab.

- För Saab, med stor teknikbredd, är det avgörande att ständigt bevaka och dra
nytta av den senaste teknikutvecklingen, säger Billy Fredriksson, chef för
Koncernstab Teknik. Bostonområdet och MIT är valt eftersom det är en av de
noder i USA där det mesta av hightechutvecklingen koncentreras.

Saab har sedan länge omfattande nätverk och samverkan inom forskning och
teknikutveckling i Europa. Kontoret i Boston är början till utveckling av
motsvarande kontakter i USA.

Kontakten med MIT utökas genom aktivt deltagande i MITs industriprogram och
genom medlemskap i MITs Medialab, som bedriver en mycket avancerad forskning i
en kreativ miljö. Som medlem i Medialab kommer Saab att få ett nära samarbete
med MIT.

Saabs lokal finns på 10 minuters gångavstånd från MIT. En person är anställd
på kontoret. Meningen är att Saab-gruppens bolag och enheter ska kunna
lokalisera personal i Boston på kortare eller längre perioder för att arbeta
med olika projekt och utveckla sina kontakter med både forskare och
hightechföretag.

Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Dr Billy Fredriksson, Teknisk direktör, Koncernstab Teknik,
Saab AB 013-18 13 88
Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB 013-18 71 65

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00250/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00250/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=40593

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF