Saabs erbjudande till aktieägarna i Celsius

Idag offentliggörs prospekt med anledning av Saabs erbjudande till aktieägarna
i Celsius. Prospekt kan erhållas från Saab (tel. 013 18 70 70), Saabs hemsida
(www.saab.se/finance/financial information), Warburg Dillon Read (tel. 08 453
73 00) eller från Enskilda Securities
(tel. 08 52 22 95 00).

En försäljning av statens aktier i Celsius förutsätter godkännande av
riksdagen. Saabs bedömning är att frågan kan behandlas i riksdagen i mitten av
februari 2000.

Med anledning av detta kommer anmälningsperioden för Saabs erbjudande till
aktieägarna i Celsius att löpa från och med den 6 december till och med den 23
februari 2000.

Under förutsättning att villkoren för erbjudandet uppfylls och att Saab senast
den 28 februari 2000 meddelar sin avsikt att fullfölja erbjudandet, beräknas
likvid kunna komma att redovisas den 3 mars 2000.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00340/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00340/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=42300

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF