Ericsson Saab Avionics utvecklar varnings- och motverkanssysstem till Gripen

Ericsson Saab Avionics utvecklar varnings- och motverkanssystem till
Gripen

Ericsson Saab Avionics AB har av Saab AB fått en beställning på ett
varnings- och motverkanssystem, EWS 39, till JAS 39 Gripen. Ordersumman är
på 1,2 miljarder kronor.

EWS 39 utgör den andra generationens system i Gripen och har stora
likheter med det som erbjuds till Gripen på export.

Varnings- och motverkanssystemet har en avgörande betydelse för Gripens
förmåga att uppträda i områden med fientligt flyg och luftvärn. Det har
således funktioner som kan upptäcka hot från fientlig radar, analysera
signalerna, utvärdera dem mot kända data, presentera hoten för föraren och
vidta lämpliga åtgärder. Dessa kan till exempel vara elektronisk störning
mot radar och radarstyrda robotar, facklor mot värmesökande robotar och
remsor mot radar och radarstyrda robotar.

Ericsson Saab Avionics ansvarar för den övergripande systemfunktionen och
den elektroniska störsändaren.

CelsiusTech Electronics ansvarar för radarvarnaren. Dessutom levererar man
fällare för remsor och facklor.

Saab ansvarar för integrationsarbetet i flygplanet.

Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Ericsson Microwave Systems AB
och Saab AB och är den ledande leverantören av elektroniksystem till JAS
39 Gripen, t.ex. presentationssystemet i cockpit.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Olsson, informationschef Ericsson Saab Avionics AB, Kista.
Tel. 08-757 03 83. Fax. 08-752 89 84.
E-post: lars.olsson@esavionics.se
Webb-plats: www.esavionics.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00010/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=43545

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF