Exportgenombrott för Gripen

Vid en kontraktsskrivningsceremoni i Pretoria idag signerades exportkontraktet
rörande 28 Gripen och 24 Hawk till Sydafrikas flygvapen. Därmed är den första
exportordern för Gripen ett faktum.

Saabs representanter vid ceremonin hos den sydafrikanska
upphandlingsmyndigheten ARMSCOR var VD Bengt Halse och chefen för Saab AB
Gripen Hans Krüger. BAE SYSTEMS (nytt namn efter samgåendet med GEC Marconi)
representerades av VD John Weston.

Bengt Halse:
- Detta är en stor framgång för Gripen, för Saab och för Sverige som
industrination. Vi ser fram emot ett minst 30-årigt partnerskap med Sydafrika.
Jag är övertygad om att det här avtalet kommer att vara en katalysator för ett
utökat samarbete mellan Sydafrika och Sverige på många områden.

John Weston:
- Sydafrika-kontraktet är det första konkreta resultatet av vårt Joint Venture
med Saab. Jag är helt övertygad om att vi kommer att ta hem många
exportkontrakt i framtiden. Inom BAE SYSTEMS har vi en stark tro på Gripen och
dess potential på marknaden.

Hans Krüger:
- Efter en mycket professionell utvärdering av sydafrikanerna och ett års
förhandlingar är vi nu i mål med första exportordern. Denna order blir en
viktig referens i vår fortsatta marknadsföring av Gripen. Vi har nu två mycket
kvalificerade flygvapen som har valt Gripen och som kan samarbeta och utbyta
operativa erfarenheter.

Ordervärdet för 28 Gripen och 24 Hawk är ca 15,7 mdr rand vilket inkluderar
sydafrikansk moms, tull och övriga anskaffningskostnader.
Hawkflygplanen ska levereras från 2005 till 2006 och Gripenleveranserna inleds
2007 med de tvåsitsiga flygplanen och slutleverans av det sista ensitsiga
Gripen-flygplanet äger rum 2012.

De Gripenflygplan som Sydafrika nu har beställt har stora likheter med de
delserie tre-flygplan som Försvarets Materielverk beställde för Svenska
Flygvapnet i 1997. De innehåller bland annat nya färgdisplayer från Ericsson
Saab Avionics, lufttankningsutrustning och ett varnings- och motmedelsystem
som ska skydda flygplanet vid angrepp från fientliga missiler.

I avtalet gör Saab och BAE SYSTEMS åtaganden rörande industriella samarbeten
NIP (National Industrial Participation) med Sydafrika till ett värde av totalt
ca 60 mdr SEK. Utöver detta tillkommer även s k DIP (Direct Industrial
Participation), vilket är åtaganden kopplade direkt till försvars- och
flygindustrin. Värdet av dessa uppgår till ca 12,6 mdr SEK.
Dessa åtaganden ska genereras under sammanlagt 11 år och inkluderar
försäljning i Sydafrika, export från samt investeringar i Sydafrika. Ett bra
exempel är Volvos nyligen aviserade planer på inköp för ca 7 mdr SEK, vilket
representerar drygt 10% av totalåtagandet. För en vecka sedan offentliggjorde
även Scania en order på bussar från Sydafrika för ca 320 MSEK.

Gripen är ett av världens modernaste stridsflygplan och det första ur den
fjärde generationen i operativ tjänst. 78 flygplan har levererats till
Flygvapnet och tre divisioner flyger nu dagligen med Gripen.
Gripen marknadsförs internationellt gemensamt av Saab och BAE SYSTEMS.

Foton finns på www.gripen.se

Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jan Ahlgren, Informationsdirektör, Saab AB Gripen,
tel 013-18 39 07 eller tel 070-518 39 07

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00290/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00290/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=42829

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF