Rekordorder till Saab Marine Electronics

på nivåmätsystem till
kemikaliefartyg

Saab Marine Electronics i Göteborg har fått en viktig order på
radarbaserade nivåmätsystem till åtta kemikalietankers. Ordervärdet uppgår
till cirka 40 miljoner kronor. De högmoderna fartygen som byggs på
Stettinvarvet i Polen är de hitills mest sofistikerade fartygen i sitt
slag.

Kunden, den grekiske redaren Ceres Hellenic, har en flotta på totalt
40 tankfartyg från 15 000 dwt upp till 300 000 dwt. De åtta fartyg som nu
byggs i Polen är på 40 000 dwt vardera. Redaren har sedan tidigare lång
erfarenhet av nivåmätsystemen från Saab Marine Electronics och
produkternas tillförlitlighet och noggrannhet är avgörande i de svåra
applikationer som kemikalietankers utgör, liksom ur miljösynpunkt då
fartygen kommer att frakta farliga kemikalier.

Den första leveransen skall ske redan i juli nästa år och samtliga
leveranser omfattar förutom radarbaserade nivåmätsystem även
ballastmätning, överfyllnadsalarm och lastkalkylatorer.

Saab Marine Electronics är ett göteborgsbaserat företag i Saab-gruppen med
egen utveckling och tillverkning av radarbaserade nivåmätsystem för
tankfartyg och för tankar inom olje- och kemiindustrin. Marknadsandelen
för tankfartyg är över 50%. Företaget har åtta utländska dotterbolag och
omsatte 1998 cirka 450 miljoner kronor.

Huvudprodukten är ett system för att mäta nivåer i tankar med hjälp av
radar (mikrovågsteknik). Metoden ger en extremt god tillförlitlighet
liksom högsta noggrannhet, varför produkterna lämpar sig väl i svåra
miljöer som exempelvis inom olje- och kemiindustrin. Företaget är
miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space,
Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:

Informationsansvarig Ann Lövdahl, Saab Marine Electronics tel 031- 3370 155
E-mail: ann-lovdahl@marine.saab.se

Affärsområdeschef, Anders Roos, Saab Marine Electronics tel 031-3370 225.
E-mail: anders.roos@marine.saab.se

www.saab.tankradar.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00230/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00230/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=43934

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF