Saab har förvärvat 5,3 procent i Celsius

Saab AB köpte igår 104.654 B-aktier i Celsius AB och äger därefter totalt
1.489.430 B-aktier som tillsammans representerar ca 5,3% av aktiekapitalet och
2,7% av rösterna i Celsius.

Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes den
16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius.
Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie i
Celsius AB. Anmälningsperioden löper från och med den 6 december 1999 till och
med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000.

Saab har sedan offentliggörandet av erbjudandet till Celsius aktieägare
offentliggjordes den 16 november förvärvat totalt 1.489.430 B-aktier vilket
motsvarar ca 5,3 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna i Celsius.
Saab äger inga A-aktier i Celsius.

Aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris om ca 174 per aktie, vilket
innebär att Saab har betalat totalt ca SEK 260 miljoner.

Saab ägde eller kontrollerade inga aktier i Celsius före offentliggörandet av
erbjudandet till Celsius aktieägare den 16 november 1999.

Den europeiska försvarsindustrin präglas av en ökad konkurrens samt växande
forsknings- och utvecklingskostnader. Detta har lett till en konsolidering och
internationalisering av industrin. Tillsammans kommer Saab och Celsius att
bilda det ledande nordiska försvarsindustriföretaget baserat på nuvarande
kärnverksamheter med huvudinriktning på försvarssystem och elektronik,
militärt flyg samt styrda vapen. Företaget kommer även att stärka sin position
på den växande marknaden för service och underhåll.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00170/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/03/19991203BIT00170/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=42793

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF