Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius

Saab AB har förvärvat ytterligare 3.645.725 B-aktier i Celsius AB. Aktierna
har förvärvats till ett genomsnittspris om 176 kronor per aktie.

Efter förvärvet äger Saab totalt 5.135.155 B-aktier vilket motsvarar ca 18,3
procent av kapitalet och 9,3 procent av rösterna i Celsius. Saab äger inga A-
aktier i Celsius.

Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes den
16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius.
Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie i
Celsius AB. Anmälningsperioden löper från och med den 6 december 1999 till och
med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/06/19991206BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/12/06/19991206BIT00050/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=42929

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF