Ny order till Saab Training Systems från amerikanska armén

Saab Training Systems AB i Huskvarna har fått ytterligare en beställning
på lasersimulatorer TWGSS/PGS (Tank Weapons Simulator Systems/Precision
Gunnery System) från amerikanska armén. Ordervärdet uppgår till ca 160
miljoner kronor.

Saab Training Systems har under 5 års tid levererat mer än 1700 laser-
simulatorer till US Army/US Marine Corps för stridsvagnarna M1A1 och M1A2
samt till stridsfordonen Bradley och LAV (Light Armored Vehicle).

Den nya beställningen omfattar inte bara kompletterande lasersimulatorer
till M1A1/M1A2 och Bradley, utan också en start av serieproduktion av
lasersimulatorer till de senaste varianterna av Bradley (A3) och M1A2SEP.
Lasersimulatorerna TWGSS/PGS är de enda på marknaden som kan nyttjas fullt
ut på dessa digitaliserade fordon. Saab Training Systems och fordonstill-
verkaren har haft ett nära samarbete i utvecklingen för att på bästa
möjliga sätt anpassa fordonen för lasersimulatorerna, vilket bl.a. innebär
smidigare installation.

Elektroniken i dessa fordon är uppbyggda kring en datorbaserad struktur
kallad 1553 och båda fordonen är utrustade med andra generationens
nattsikten, (2nd Generation FLIR - Forward Looking InfraRed).
Simulatorerna erhåller inte bara information via 1553-bussen utan skickar
även in data till fordonets eldledningssystem. Dessutom genererar
simulatorerna information som presenteras i vagnarnas alla sikten,
(inklusive 2nd Generation FLIR), såsom spårljus, brisad vid träff samt
mynningsflamma.

Leveranserna kommer till största delen att ske under andra halvåret av
2000.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space,
Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel;
lasersimulatorsystem, grafiska simulatorer samt målmateriel. Det är ett
helägt dotterbolag till Saab AB och har 260 anställda. Faktureringen 1998
uppgick till 621 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ohlson, VD, Saab Training Systems AB tel 036 38 86 01
Hans Standar, marknadsdirektör, Saab Training Systems AB, tel 036 38 87
06

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00100/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=47269

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF