Saab AB avyttrar Combitech Traffic Systems

Saab har överlåtit sitt dotterbolag Combitech Traffic Systems AB till
österrikiska Kapsch AG. Combitech Traffic Systems är ett världsledande
företag inom system för elektronisk upptagning av vägavgifter.

Branschen för elektronisk vägavgiftsupptagning är för närvarande under
omstrukturering. Många stora upphandlingar har skjutits framåt i tiden och
företag i branschen har byggt upp en överkapacitet som lett till svaga
resultat. Samtidigt tyder analyser på att det är en bransch med stor
framtida expansion, bl a till följd av ett växande behov att finansiera ny
infrastruktur. I många fall är dessutom miljö- och effektivitetsskäl
pådrivande.

- Jag ser denna affär som logisk då Combitech Traffic Systems har ett
teknikkunnande och produkter som kompletterar Kapsch, sägerGert
Schyborger, ordförande Combitech Traffic Systems. Affären är dessutom ett
led i arbetet med att omstrukturera affärsområdet Combitech. Kapsch kommer
att utgöra en bättre industriell miljö för Combitech Traffic Systems.

Combitech Traffic Systems är ett världsledande företag inom konstruktion,
tillverkning och försäljning av system för elektronisk upptagning av
vägavgifter. Systemen marknadsförs under varumärkena PREMID@ och TOLLMATIC
@ och har idag installerats och beställts för elektronisk
avgiftsupptagning i över 1500 automatiska tullfiler av 1.7 miljoner bilar
i 16 länder.

Kapsch AG är idag huvudsakligen verksamt inom telekombranschen och är en
systemleverantör för såväl privata som publika nätverk i Europa. Företaget
har sedan starten 1892 ägts av familjen Kapsch och har idag en omsättning
på 3.500 MSEK och drygt 2.000 anställda. Under senare år har man satsat
mer på trafikapplikationer, senast genom sitt förvärv av Bosch vägtull
verksamhet.

- Genom förvärvet kommer Combitech Traffic Systems att hamna i en
industriell miljö som satsar offensivt inom denna nisch. Kapsch kunnande
inom kommunikation och trafiksystem tillsammans med Combitech Traffic
Systems produkter och kompetens inom vägavgiftsupptagning blir en bra
kombination. Detta medför en stark position på marknaden för elektronisk
vägavgiftsupptagning. För att vara konkurrenskraftig och komplett
leverantör måste företagen behärska alla aspekter av vägavgiftssystem.

- Det här är därför en industriellt riktig strukturering inte minst för de
anställda i verksamheten, säger Jan Germundsson, som kvarstår som vd för
Combitech Traffic Systems.

Resultateffekten från avyttringen av Traffic Systems är positiv för Saab-
gruppen. Parternahar överenskommit om att inte offentliggöra
köpeskillingen.

Affären förutsätter österrikiska konkurrensmyndigheters godkännande.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informations-
teknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems,
Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Jonzon, informationschef, Saab AB tel: 036-19 40 15
Jan Svedevall, informationschef, Combitech Traffic tel: 036-19 48 75
Systems
Brigitte Herdlicka, Public Relations Manager, te.: +43 1 81111 2705
Kapsch AG

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00160/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00160/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=48944

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF