Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius

Saab AB har förvärvat ytterligare 1.399.506 B-aktier i Celsius AB.
Aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris om 177,86 kronor per
aktie.

Efter förvärvet äger Saab totalt 10.004.379 B-aktier vilket motsvarar ca
35,6 procent av kapitalet och 18,2 procent av rösterna i Celsius. Saab
äger inga A-aktier i Celsius.

Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes
den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius.
Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie
i Celsius AB. Anmälningsperioden löper från och med den 6 december 1999
till och med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00060/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00060/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=48917

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF