Combitech Systems sluter avtal med Nokia

Nokia Multimedia Terminals och Combitech Systems AB har slutit ett avtal
som innebär att Combitech Systems får huvudansvaret för utveckling av
systemprogramvaran i Nokias digitala multimediaterminaler baserade på
mjukvaruplattformen för morgondagens digital-TV -MediaHighway. Avtalet är
flerårigt och värderas av Combitech Systems initialt till 30 miljoner
kronor per år.

- Det här är ett nyckelprojekt inom digital-TV området där
systemprogramvaran är själva hjärtat i morgondagens produkter för digital-
TV, en marknad där vi står inför en kraftig tillväxt både i volym och
funktionalitet såsom exempelvis e-post , Internet-surfing och e-handel,
kommenterar Ola Svensson regionchef på Combitech Systems.

Dagens avtal mellan Nokia och Combitech Systems innebär att Combitech
Systems kommer att utveckla och underhålla systemprogramvaran i Nokias
nuvarande och kommande generationer MediaHighway-produkter. Avtalet
värderas av Combitech Systems i ett inledande skede till ca 30 miljoner
SEK årligen och innebär ett tiotal nyanställningar. Idag arbetar cirka 25
personer inom MediaHighway-projekten på Combitech Systems.

MediaHighway, som ägs av franska Canal+ Technology, är en standard för
uppbyggnaden av programvara i digital-tv. Standarden syftar till att samma
applikationer skall kunna användas av samtliga tillverkares digitala tv-
system oavsett ursprung. Nokia och en handfull större tillverkare har idag
produkter för MediaHighway i ett flertal länder. Idag är Canal+ Technology
ledande i världen inom denna teknologi.

Systemprogramvaran som levereras från Combitech Systems är ett avancerat
realtidssystem som tillhandahåller all grundfunktionalitet för Internet
och digital-TV. På systemprogramvaran byggs applikationer för varierande
marknader och tillämpningar. I dag är de grundläggande applikationerna
inriktade mot TV-tittande och innehåller allt ifrån enkla kanalbyten till
hantering av elektroniska programguider.

En snabb utveckling pågår där applikationer som exempelvis e-post ,
Internet-surfing och e-handel kommer att integreras i dessa system.
Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med
spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad
system- och programutveckling, elektronik- konstruktion,
verksamhetsutveckling och utbildning ingår.

Combitech Systems bildades 1992 och ägs till 65 procent av Saab AB och
till resterande 35 procent av Enea Data AB. För närvarande har företaget
200 konsulter, fördelade på åtta orter. Omsättningen 1999 var cirka 160
Mkr. Liksom övriga företag inom Saab-gruppen arbetar Combitech Systems
självständigt och i hög grad oberoende av ägarna, men med nära tillgång
till ett nätverk av högteknologisk kompetens. Cirka 80 procent av
uppdragen genereras utanför Saabsfären. Kunderna kommer från
utvecklingsavdelningarna på stora och medelstora svenska företag inom
branscherna Fordon, Rymd, Försvar, Medicin och Data/Telekommunikation.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informations-
teknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems,
Commercial Aircraft och Combitech.


För ytterligare information, kontakta:
Ola Svensson, regionchef, 0708 - 89 51 91
Combitech Systems
Bengt Rydh, projektledare, 0708 - 89 51 83
Combitech Systems

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/23/20000223BIT00090/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/23/20000223BIT00090/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=52660

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF