EU godkänner Saabs förvärv av Celsius

Den 3 januari 2000 anmälde Saab AB det pågående förvärvet av Celsius AB
till EU-kommissionen. Efter granskning av anmälan, beslutade EU-
kommissionen idag den 4 februari 2000 att inte fördjupa undersökningen,
innebärande att EU-kommissionen nu har godkänt Saabs pågående förvärv av
Celsius.

Som tidigare angivits löper anmälningsperioden för Saabs erbjudande till
aktieägarna i Celsius till och med den 23 februari 2000 med beräknad
likviddag den 3 mars 2000.

Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes
den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius.
Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie
i Celsius AB.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel: 013-18 71 65
Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB tel: 013-18 71 25

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00480/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00480/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=49793

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF