Rymdutrustning från Saab Ericsson Space

I natt genomfördes en lyckad uppskjutning av kommunikationssatelliten
Hispasat 1C med den amerikanska bärraketen Atlas 2AS från Cape Canaveral i
Florida, USA. Saab Ericsson Space har levererat omfattande
rymdutrustningar till både satellit och bärraket.

Hispasat 1C skall, när den har nått sin position över Atlanten, förse
Europa, norra Afrika och de spansktalande delarna i norra och södra
Amerika med digital TV via 120 kanaler och med avancerad
telekommunikation. Satelliten väger 3 100 kg och har en beräknad livslängd
på 15 år.

Saab Ericsson Space har utvecklat och tillverkat Hispasat 1C's
datahanteringssystem och antenner samt bärraketens separationssystem som
ser till att satelliten på ett precist sätt separerar från bärraketen.

Saab Ericsson Space har under åren utrustat ett 70-tal satelliter med
liknande data- och antennsystem. Inom området för satellitseparation är
företaget marknadsledande. Fler än 200 satellitseparationer har
genomförts, alla med lyckat resultat.

Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar.
Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik,
styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är
marknadsledande inom vissa av sina produktområden.

Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping
samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt
hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer.

Företaget ägs till 60% av Saab och 40% Ericsson.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space,
Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tel. 031-735
4463

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00240/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00240/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=49738

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF