Saab har förvärvat 99 procent av samtliga aktier i Celsius

och fullföljer
därmed erbjudandet

Erbjudandet av Saab AB om att förvärva samtliga aktier i Celsius AB har
accepterats i sådan utsträckning att Saabs innehav uppgår till cirka 99
procent av antalet aktier och 99 procent av antalet röster i Celsius.

Samtliga villkor för erbjudandets genomförande såsom utsatta i det
prospekt som offentliggjordes den 30 november 1999 har således uppfyllts
och Saab fullföljer därmed erbjudandet. Saab avser att inom kort påkalla
ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva samtliga utestående aktier i
Celsius. Saab avser att tillsvidare acceptera erbjudanden från aktieägare
i Celsius att på marknaden förvärva aktier i Celsius till högst 179
kronor.

Redovisning av likvid för aktier inlämnade under anmälningsperioden
beräknas påbörjas den 3 mars 2000.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165
Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00630/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00630/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=53310

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF