Samarbetsavtal mellan Saab AB och Patria Finavitec

SAMARBETSAVTAL MELLAN SAAB AB OCH PATRIA FINAVITEC OY

Saab AB (publ) och finska Patria Finavitec Oy i Patria Group har under-
tecknat ett Memorandum of Understanding om en gemensam analys av marknaden
för system och utbildning avseende militära helikoptrar, först i de
nordiska länderna och senare även på den övriga, europeiska marknaden.

Målet är, förutsatt att resultatet av undersökningen blir positivt, att
etablera en gemensamt ägd organisation för att stödja
helikoptertillverkare och deras slutkunder med en konkurrenskraftig
verksamhet i de berörda länderna för helikopterutbildning och
systemintegration, då särskilt de kontinuerliga uppgraderingar som krävs
genom nya utgåvor av mjukvara.

Affärskonceptet bygger på att en gemensam resurs etableras för gemensamma
system och utbildningsbehov med tillhörande träningsutrustning och
simulatorer, utvecklingsriggar, konfigurationsstyrning, stöd till
luftvärdighetsprocesser osv. På så sätt kan de nationella resurserna
koncentreras på utrustning som man behöver tillgång till dagligen eller
som krävs av nationella säkerhetsskäl.

Saab AB och Patria Finavitec Oy har kompletterande kompetenser och
resurser; båda företagen har även stor erfarenhet av långsiktiga
affärsrelationer med försvarsmakterna i de nordiska länderna. Dessutom
förväntas ekonomiska och tekniska synergier uppnås mellan
helikopterverksamheten och den övriga kärnverksamheten inom respektive
företag. Fördelarna med konceptet är bland annat lägre behov av
investeringar och andra resurser jämfört med att likartade faciliteter
byggs upp i varje land.

Med tanke på den förestående anskaffningen av helikoptrar i de nordiska
länderna, exempelvis Nordic Standard Helicopter Program, finns det goda
förutsättningar att utveckla det planerade samarbetet. Saab AB och Patria
Finavitec Oy är även beredda att diskutera en vidareutveckling av
konceptet med ytterligare partners.

Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder
avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space,
Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech.

Den finska teknologikoncernen Patria Industries är verksam inom
försvars-, flyg-, rymd- och telekommunikationsindustrin. Patria Finavitec
affärsområde inkluderar företagen Patria Finavitec Oy, Patria Finavicomp
Oy och Patria Ostermans Aero AB.

För ytterligare information, kontakta
Saab AB Saab AB Patria Finavitec Oy
Ingemar Nycander Rolf Forsell Jukka Holkeri
Direktör, Koncernstab Strategi VP, Support
General Military Mobile:+358-50-549
Programs 4124
Tel. +46 13 181370 Tel +46 13 185497 Tel.+358-3-5809793
Fax +46 13 183420 Fax +46 13 183420 E-mail:jukka.holkeri@patria.fi

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00290/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00290/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=49198

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF