Svenska staten säljer sina aktier i Celsius till Saab

Regeringen har idag accepterat erbjudandet från Saab avseende samtliga
statens aktier i Celsius.

Regeringen har i dag beslutat att acceptera erbjudandet från Saab AB
avseende samtliga statens A- och B-aktier i Celsius AB. Beslutet har skett
med stöd av det bemyndigande riksdagen lämnade den 16 februari 2000.
Staten säljer totalt 3.000.000 A-aktier och 4.000.000
B-aktier motsvarande 24,9 procent av aktierna och 61,7 procent av rösterna
i Celsius till Saab.

Innan regeringens beslut idag ägde Saab totalt 10.666.066 B-aktier vilket
motsvarar ca 38 procent av kapitalet och 19 procent av rösterna i Celsius.

Som tidigare angivits löper anmälningsperioden för Saabs erbjudande till
aktieägarna i Celsius till och med den 23 februari 2000 med beräknad
likviddag den 3 mars 2000.

Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes
den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius.
Erbjudandet innebär att Saab betalar 179 kronor kontant per A- eller B-
aktie i Celsius AB.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165
Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01000/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01000/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=51862

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF