Ledningssystem till korvett typ Visby

CelsiusTech Systems AB har idag tecknat avtal med FMV (Försvarets
materielverk) om produktion av ledningssystem till de två senast beställda
korvetterna av typ Visby. Kontraktet, vars belopp uppgår till ca 220
miljoner kronor, omfattar, förutom ledningssystem till de två fartygen,
även signalspaningssystem till korvett typ Stockholm.

FMV har därmed utlöst en option från tidigare beställning och totalt
beställt sju ledningssystem (9LV CETRIS) till korvett typ Visby inklusive
utveckling, utprovning, dokumentation och utbildning av instruktörer och
användare.

Ledningssystemen skall levereras under åren 2005 - 2008 samordnat med
installation ombord på respektive fartyg i anslutning till deras
leveransprovturer.

Saab är ett företag med ett unikt kunnande inom allt från flygteknik,
aerodynamik, rymdteknik och undervattensteknologi, till områden som
informationsinsamling, stridsledning, precisionsverkan, sensorer,
bildbehandling och kommunikationsteknik.

För ytterligare information, kontakta:
Guy Hörnfeldt, tel 08-5808 5370

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00960/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00960/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=56455

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF